Živé sochy

Desetiminutové divadelně – taneční představení postavené na oživení nehybných soch – tanečníků. „Živým sochám“ nejlépe sluší antická témata, protože kostýmy jsou minimalistické, vynikne „sošné“ bělostné líčení.

zivesochy3Vhodné pro vnitřní i venkovní prostory.

Na podstavcích stojí 4 lidé-sochy. Jsou nalíčení bílou tělkou, mají na sobě kostýmy – velmi jednoduché, v antickém stylu, také bílé , představují jednu ženu a tři muže. Stojí nehybně. Každá socha je nasvícena svým světlem – reflektorem. Působí tajemně. Zní hudba – předehra Verdiho Síly osudu. Sochy ožívají a tančí svůj příběh. Živé sochy představují profesionální tanečníci a tanečnice. Celé představení je divadelně svíceno a zvučeno.
Živé sochy možno použít i jako vstupní kulisu např. do parku či chodby nebo foyer, kudy hosté vchází či odcházejí.

Ptáci mozkodlabáci

Tři postavy v kostýmech, napůl ptáci – napůl lidé, i vizáží i způsobem pohybu trochu připomínají tučňáky, ale ve skutečnosti jsou to ptáci mozkodlabáci. Návštěva z jiného světa. Jejich výstupy jsou postaveny na principu pouličního divadla nebo přesněji řečeno divadla mezi lidmi. Probíhají zcela samostatně, nejsou tedy závislé na aktivní účasti přihlížejících. Diváci jsou ale zároveň velmi nenásilnou formou do hry vtahováni a pokud na ni přistoupí, stávají se její součástí.
1. vstup – Ptáci mozkodlabáci vstupují do společnosti, pohybují se zcela synchronně za vedoucím ptákem. Všechno si prohlíží, zkoumají prostředí i hosty, všechno je pro ně nové, všemu se diví. Nakukují do talířů a skleniček, všechno je náramně zajímá ale očividně ničemu nerozumí. Snaží se být součástí společnosti a proto napodobují některé hosty. Když je někdo zaujme, chodí za ním a dělají totéž co on. Po nějakém čase zase opouštějí společnost.
2. vstup navazuje na vstup první. Po chvíli je poslední, nejmenší pták něčím tak zaujat, že se zapomene a oddálí se od skupinky. Ostatní dva ptáci odcházejí a ztrácejí se mu mezi hosty. Když pták zjistí, že je opuštěný, propadá panice (osamělý tvoreček, ztracené dítě), zmateně pobíhá sem a tam, už ho nic nezajímá, střídavě zrychleně cupitá a zoufale se rozhlíží, hledá své druhy…
pantomima1Představení pokračuje v podobném duchu a následuje 3. vstup, který zakončuje toto úsměvné představení.

Ptáci mozkodlabáci jsou pouze komici, baviči. Jsou trochu dojemní, trochu roztomilí a trochu směšní. Nebaví se na úkor lidí kolem, ale baví se sami sebou.

Pantomima

Klasická pantomima
Scénky na různá témata dle přání klienta – spolupráce se žáky Ctibora Turby a Ladislava Fialky

Pantomima ze Zábradlí
Divadelní inscenace nastudovaná Pohybovým divadlem 21 z dochovaných záznamů a režijních knih režiséra a klasika české pantomimy Ladislava Fialky. Pod vedením Viktora pantomima2Hlobila vytvořili žáci a následníci Ladislava Fialky inscenaci, která v sobě spojuje to nejlepší z české klasické pantomimy.
Inscenace je složena ze samostatných epizod, lze tedy její část v délce 5 – 7 minut použít jako vstup v rámci jiného programu.

Ostatní

Portrétní rychlokarikaturista
Během několika vteřin načrtne Váš portrét s karikaturními prvky, aniž byste si toho všimli!

Slavnostní fanfáry
Vaše hosty může přivítat kvartet trubačů v dobových kostýmech svými slavnostními fanfárami.

Šermíři
Ukázky soubojů historického šermu.